A Compass-Plus Munkaerőpiaci Elemző és Ismeretterjesztő Alapítványt közel 20 éves – mind hazai és nemzetközi környezetben szerzett versenypiaci és kormányzati tapasztalatokkal – személyzeti tanácsadói, HR szolgáltatói múlttal a hátunk mögött hívtuk életre társadalmi felelősségvállalásuk szellemében, tudásmegosztás céljából.

IT konzulensi múltunkból és informatikai fejlesztési (pénzintézeti és kormányzati) projektekben szerzett gyakorlati tapasztalatainkból fakadóan, széleskörű,- fejlesztői szemléletű technológiai piacismerettel rendelkezünk, amit sikeresen tudunk kamatoztatni speciális felméréseink, kiválasztási és tanácsadői projektjeink során. Látjuk, hogy a technológiai világ folyamatos fejlődése megkerülhetetlen, ami kapcsán kiemelkedik a többi gazdasági szektor közül. Kiemelkedik, miközben minden területet áthat és ez a befolyás egyre nő.

Ebben a növekedésben Magyarországnak és a Magyar tehetségeknek egyre nagyobb szerepe van, tökéletes lokációnk, a hazai tehetségek, tudásbázis és az egyedi gondolkodásmódunk miatt egyre több nemzetközi hátterű cég dönt úgy, hogy hazánkban építi fel újabb és újabb fejlesztési, K+F, vagy épp egyéb központját.

Több hasonló sikeres project aktív támogatása után és a hosszú évek alatt összegyűlt ismeretek, információk megszerzését,- egy egyedi tudásbázis felépítését követően ismertük fel, hogy egy aktív párbeszédre van szükség a munkavállalók és a munkaadók között, kölcsönösen edukálni kell őket, melyhez hídszerepet szeretnénk jelen tevékenységünkkel ellátni.

Az összegyűlt tudás megosztásával látjuk, hogy nagyon erősen tudjuk az erre szakosodott intézmények, cégek befektetésösztönzési támogatói funkciót kiegészíteni, amivel még több lehetőség nyílik itthon, támogatva ezzel a nemzetgazdasági mutatókat.

Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni a Magyar startup-okról, mikro és kkv szektorokról, akiknek az innovációk adaptálása, a folyamatos fejlődés, tanulás a siker záloga és akik tökéletesen megérettek erre a feladatra.

Kik lehetnek a hazai tehetségeken kívül a fejlődés katalizátorai?

Nem mások mint az a sok-sok kiváló szakember aki külföldre ment tanulni, dolgozni, tapasztalatokat szerezni és akik most készek arra, hogy ezt a tudást hazahozzák, megosszák a hazai piaci résztvevőkkel és támogassák őket.

Ebben kívánunk még több fogodzkodót, motivációt, konkrét példákat, lehetőségeket mutatni a külföldről hazatérőknek vagy épp megadni az első lépéshez a kezdő rúgást.

Vezetői bemutatkozó

Majer Balázs

Többek között az MP Solutions Kft. tulajdonos alapítója. Diplomáját a Hertfordshirei Egyetem, Számviteli és Vezetői Információs Rendszerek szakán szerezte. Közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzintézetekhez kapcsolódó kiválasztási és szervezetfejlesztési projektekben valamint IT outsourcing területen. Vállalati tapasztalatait a Deloitte & Touche Zrt-nél szerezte.

Pelle Dávid

Többek között az MP Solutions Kft. tulajdonos alapítója. Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Karán szerezte. Közel 20 éves humánpolitikai, elsősorban toborzási és kiválasztási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik az ICT szektorban valamint banki és BSC területeken.

Az alapítók személyes elkötelezettsége, lelkesedése, társadalmi felelősségvállalása, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere az egyik fő pillére a projekt sikeres és minőségi megvalósulásának.

Motivációnk

Az elmúlt közel 20 évben munkánk a megfelelő IT szakemberek beazonosításán és felkutatásán túl kiemelten a humánerőforrás gazdálkodáshoz és munkaerő megtartáshoz kapcsolódó szolgáltatásokkal történő segítésnyújtás.

Elsődleges célunk a projektek egyedi felmérésével a magyarországi és nemzetközi piaci trendeknek megfelelően partnercégeink versenyképességének megtartása és piaci pozícióinak erősítése.
A gyors piaci változásoknak, igényeknek megfelelően az utóbbi időszakban fokozott figyelmet szentelünk az IT szakma munkaerő piaci népszerűsítésén túl a szakember hiány kezelésére, ami kapcsán célzott piackutatásokat, felméréseket, kommunikációs akciókat (konkrét kommunikációs tervekkel, alternatív toborzási és megtartási valamint képzési programokkal), oktatási intézményekkel történő együttműködéseket és már konkrét oktatási programokkal,- IT szakember képzéssel valósítunk meg. (Meglátásunk és tapasztalataink alapján mind mennyiségi, mind minőségi szakember hiányról beszélünk, ami a nem megfelelő, elavult tananyagoknak is köszönhető, de akár az IT szakmán belül az egymásra épülő képzések hiányának is.)

Egyfajta hídként szolgálunk a leendő, illetve a meglévő szakemberek valamint mikró, kkv és nagyvállalati ügyfeleink között, ami egy összetett feladat. Nyilvánvaló, hogy minden résztvevőnek más és más igénye van, ami akár általános humánerőforrás igényeket takar, de sok esetben speciális technológiai felméréseket jelent, gondolok itt a belföldi piacokon túli új és népszerű programozási nyelvekre, módszertanokra, amiket itthon is próbálnak a cégek meghonosítani, népszerűsítve ezzel is ezt a leginkább innovatív területet.

Legfőbb erősségünk a piaci résztvevők számára a folyamatos pálya orientációs programok, workshopok biztosítása (platform függetlenül is), a karrier tanácsadás - hiszen látjuk a folyamatos igényeket, nemcsak technológiai oldalról, hanem a szükséges soft skill elvárásokat is, ami alapján tudatosan tudjuk terelni a pályaválasztás előtt állókat vagy szimplán a frissen munkaerőpiacra kerülő fiatalokat is.

További célunk ezen ismeretek, tudásanyag megosztása, a munkaerőpiac (leendő munkavállalók, átképzésre váró már a piacon kint lévő munkavállalók és a munkaadók) pozitív irányú befolyásolása, ezáltal a hazai kiemelkedő IT szakemberek itthon tartása, új munkavállalók beállítása, ami nemzetgazdasági szempontból semmiképpen sem elhanyagolható.

Ezeken túl le kívánjuk rombolni a köztudatban az informatikai szakmáról tévesen kialakult, képet, valamint bemutatni, hogy azon túl, hogy hiányszakmáról van szó, milyen karrier utakat lehet bejárni az átképzéseknek, duális képzéseknek köszönhetően, sokszor nem is feltételezett kompenzációs csomagokkal és hosszú távú lehetőségekkel.
A célok eléréséhez legtöbb partnerünket be tudjuk vonni együttműködőnek, elősegítve ezzel a minél szélesebb körű megvalósulását a Programnak.

Missziónk

A Compass-Plus Alapítvány missziója a magyar munkaerőpiac pozitív jellegzetességeinek bemutatása a külföldre távozott magyar (kvalifikált) munkaerő és tudás hazatérésre történő motiválása céljából.

A projekt egy hiánypótló kezdeményezés része, amely szerint nem létezik egy egységes platform a magyar munkaerőpiac és az azzal kapcsolatos nemzetgazdasági fejlesztő faktorok tényszerű, egyöntetű bemutatására.

Legfontosabb cél a munkaerőpiaci résztvevők edukálása, a munkaadói oldal és a munkavállalói oldal összekapcsolása, az elvárás-rendszerek transzparenssé tétele, szűkebb értelemben a magyar munkaerőpiac fejlesztése, minőségének javítása, tágabb értelemben a nemzetközi piacok számára megfelelő információk bemutatása, kiegészítve és megtámogatva egyéb hivatalos szervezetek befektetés-ösztönző munkáját, Magyarországot népszerűsítő tevékenységét.

A frissen alapított, budapesti illetőségű civil szervezetünk legfőbb céljai

A nemzetgazdaság erősítése céljából a pozitív specifikumok kiemelésével a magyar munkaerőpiac jellegzetességeinek bemutatása, hazánk befektetés ösztönző tevékenységének aktív támogatása.

A technológiai terület mint húzóágazat bemutatása és propagálása K+F, illetve SSC, BSC szektorokban, illetve a banki,- pénzügyi szektorban. Iparág népszerűsítő programok megvalósítása a Fintech, Big Data, AI, Machine Learning megoldásaink és felvevő piacaink bemutatásán keresztül.

A külföldre távozott magyar (kvalifikált) munkaerő és tudás hazatérésre való motiválása. A motivációs tényezők kutatása. Magyarország, legfőképpen nagyvárosai gazdasági potenciáljának bemutatása és népszerűsítése, munkaerő mobilitásának elősegítése, különösen a családpolitikai intézkedések és a gazdaságélénkítő program útján.

A cél megvalósítása érdekében más hazai, valamint külföldi természetes és jogi személyekkel történő kapcsolatalakítás és kapcsolatfenntartás, hálózatépítés, együttműködés.

A fenntartható gazdasági fejlődés kutatása, elemzése, eredmények összegyűjtése, közzététele.

A magyar gazdaságpolitikai gondolkodás, az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiák fejlesztése, nemzetközi példák gyűjtése és elemzése, hazai gyakorlatba történő implementálása.

Képzések, továbbképzések, átképzések, vállalkozóvá válás támogatása tanácsadás formájában.